REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GROSS WAZIA SP.J.


I. Informacje ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.gross.com.pl (dalej „sklep internetowy") prowadzi Grosss Wazia Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi (dalej „Gross”).

Dane: 
Gross Wazia Sp.J. 
ul. Pojezierska 90D
91-341 Łódź
NIP: 727-01-28-363
REGON: 470582972

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX wydział KRS

Nr KRS: 0000071829

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży produktów oferowanych przez Gross za pośrednictwem sklepu internetowego.
 2. Oferta sklepu internetowego Gross jest skierowana wyłącznie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (dalej „Klienci”).
 3. Złożenie przez Klienta zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego traktowane jest jako złożenie zamówienia pisemnego i oznacza akceptację przez Klienta regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Sklep internetowy Gross zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian, a także ma prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży bez podania przyczyn oraz do czasowego zamknięcia sklepu internetowego. Jeśli zmiany dotyczą produktów zamówionych przez Klienta, jest on informowany o takiej zmianie i ma prawo anulować zamówienie.
 5. Regulamin obowiązuje przez czas nieokreślony.
 6. Zmiany Regulaminu obowiązują Klienta od chwili ich publikacji w zakładce „Regulamin” sklepu internetowego. Gross nie ponosi odpowiedzialności za skutki zmiany Regulaminu.
 7. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeksu Cywilnego (dalej „KC”).

II. Oferta sklepu

 1. Sklep internetowy oferuje produkty z branży papierniczo-biurowej podzielone na grupy i zawarte w katalogu.
 2. Katalog wraz z cennikiem stanowi jedynie informację handlową i nie może być uznawany za ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 K.c., lecz stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 K.c..
 3. Przedmiot sprzedaży mogą stanowić jedynie produkty przedstawione w sklepie internetowym w momencie składania zamówienia.
 4. Wszystkie produkty są nowe oraz posiadają gwarancję producenta, chyba że w opisie produktu podano inaczej.
 5. Zamieszczone zdjęcia produktów przybliżają ich wygląd, ale mogą różnić się w szczegółach od faktycznego wyglądu.
 6. Przeznaczenie produktów określone jest w instrukcjach obsługi i zastosowania.

III. Składanie zamówień, czas realizacji i dostawa 

 1. Zamówienia są przyjmowane, za pośrednictwem sklepu internetowego, po uprzednim zarejestrowaniu się i zalogowaniu się przez Klienta.
 2. W trakcie procesu rejestracji Klientowi zostanie przydzielony opiekun handlowy, który przygotuje ofertę dostosowaną do potrzeb Klienta.
 3. W każdej chwili Klient może skontaktować z opiekunem handlowym telefonicznie.
 4. Przesłane zamówienie trafia do realizacji. O kolejnych etapach realizacji Klient będzie informowany na bieżąco. 
 5. Brak zamówionych produktów w magazynie i związane z tym wydłużenia czasu oczekiwania zostanie zgłoszone Klientowi. W przypadku braku produktu Klient zostaje o tym powiadomiony, z informacją o terminie jego ponownej dostępności, lub proponowany jest mu produkt zamienny. Informacje o produktach dostępnych w sklepie internetowym nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec firmy Gross.
 6. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego, Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je anulować, kontaktując się Konsultantem za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane i wysłane do Klienta.
 7. Gross nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe podanie przez Klienta danych dotyczących adresu dostawy, ilości, lub terminu realizacji zamówienia.
 8. Gross nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn technicznych (np. wadliwe działanie sieci Internet) oraz na skutek „siły wyższej” (zdarzenia zewnętrzne o nadzwyczajnym charakterze niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia takie jak: sabotaż, eksplozja, pożar, skażenie chemiczne lub radioaktywne, klęska żywiołowa i inne katastrofalne działania przyrody, katastrofy wywołane działalnością człowieka, zamieszki uliczne, strajki, protesty pracownicze, wojny, zamachy stanu, rozruchy, rewolucje, stany wojenne i wyjątkowe oraz nadzwyczajne akty terrorystyczne lub akty władzy ustawodawczej lub wykonawczej oraz inne podobne okoliczności).

IV. Formy płatności

 1. Opłaty za zamówienia złożone za pośrednictwem sklepu internetowego  można realizować poprzez przelew na konto bankowe lub gotówką przy odbiorze na podstawie faktury VAT.
 2. Transakcje zawierane za pośrednictwem sklepu internetowego są umowami kupna-sprzedaży, a ich potwierdzeniem jest faktura VAT, dostarczana Klientowi wraz z zamówieniem. 

V. Zwroty i reklamacje

 1. W trosce o wysoki poziom obsługi Klienta, prosimy o zgłaszanie reklamacji dotyczących zakupionego asortymentu. Pozwoli to wyeliminować wadliwe produkty i zapewnić wysoki poziom oraz jakość oferty.
 2. Sklep internetowy Gross nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku użytkowania zakupionych w nim towarów.
 3. Oferowane przez sklep produkty są nowe i objęte gwarancją producenta, o ile na produkt jest udzielana gwarancja. Wszystkie produkty nie posiadające gwarancji producenta podlegają rękojmi zgodnie z przepisami K.C.
 4. Każdą reklamację należy zgłosić Konsultantowi na adres mailowy lub telefonicznie. Konsultant poinformuje Klienta o formie procedury reklamacyjnej.
 5. Sklep internetowy Gross gwarantuje zwrot wartości produktu lub zamianę na identyczny produkt pełnowartościowy w razie uznania reklamacji.
 6. Gross jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia przez Klienta.
 7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą jedynie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności doręczyciela.
 8. Reklamacje dotyczące niezgodności przesłanego produktu ze złożonym zamówieniem rozpatrujemy na podstawie pisemnego zgłoszenia (e-mail lub fax). W ciągu dwóch dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia skontaktujemy się z Klientem w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania.
 9. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie produktów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach produktów, nie stanowią podstawy do ich zwrotu.
 10. Sklep internetowy nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktów lub obsługiwania niegodnie z instrukcją.
 11. Kupujący stwierdziwszy wady produktu, może skorzystać bezpośrednio ze świadczeń gwarancyjnych producenta we wskazanych w gwarancji serwisach.

VI. Pozostałe informacje

 1. Sklep internetowy Gross nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło Klienta.
 2. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z opiekunem handlowym.

VII. Polityka cookies

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookies, odnosi się do strony internetowej www.gross.com.pl, (zwanej dalej: „stroną internetową”).

 - Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 - Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 - Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. 

 - Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

VIII. Polityka Prywatności

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Gross Wazia Spółka Jawna , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000071829.

NIP: 727-01-28-363, REGON 470582972

Adres: Ul. Pojezierska 90 D, 91-341 Łódź

Inspektor danych osobowych:

Kontakt z IOD jest możliwy poprzez adres e-mail; iod@grosswazia.pl

oraz w formie pisemnej na adres Administratora: Łódź 91-341, ul. Pojezierska 90 d

2) W celu zawarcia i realizacji umowy przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, adres siedziby Państwa firmy, numer telefoniczny, adres mailowy, numer konta bankowego.

3) Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie a) art. 23 ust. 1 pkt 3), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od dnia 25.05.2018 r. także na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) lub b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4) Państwa dane osobowe są wykorzystywane do:

 • realizacji umów zawartych między Państwa firmą a firmą Gross.

 • obsługi reklamacji produktów zakupionych w firmie Gross

 • obsługi zgłoszeń, które są do firmy Gross kierowane

 • dla celów rachunkowych

 • kontaktów drogą elektroniczną oraz telefoniczną

 • organizacji programów lojalnościowych oraz akcji promocyjnych

 • windykacji należności

 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

5) Przewidywane kategorie odbiorców danych to pracownicy firmy Gross; usługodawcy z którymi firma Gross zawarła umowę o świadczenie usług (np. przewoźnicy, obsługa prawna)

6) Firma Gross gwarantuje spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym celu proszę się skotaktować z inspektorem danych osobowych: a.wazia@grosswazia.pl

W przypadku zastrzeżeń do naszego sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

5) Państwa dane osobowe są przechowywane przez czas obowiązywania zawartej z firmą Gross umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych oraz rachunkowych,

 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

 • przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.